Vi listar dom värsta skolorna i nordöstra Skåne

Senaste

Bästa och sämsta skolan i nordost

Välj en skola som satsar på eleverna. Vi listar vilka skolor i Skåne nordost som satsar mest och minst på eleverna. Flest lärare – minst lärare, utbildade lärare – outbildade lärare och antalet specialpedagoger.  Bra att veta inför gymnasievalet.

NSK NSK

Få sökande = ökad risk för nedskärningar

För varje elev som väljer en skola får skolan en ersättning från kommunen. När få elever söker sig till en viss skola så minskar skolans resurser. Minskade resurser gör att skolan måste börja spara. Det finns inte så mycket annat än lärare en skola kan spara på. Kostnaderna för byggnader och annan verksamhet är i regel fasta och förändras inte med elevantalet.  Skolor som får få elever får dålig ekonomi och måste börja skära ner kostnaderna och kanske i förlängningen även gå i konkurs. Kan var klokt att välja en skola med bra ekonomi – det är dumt att chansa med sin framtid.

Nsk

Välj inte en sunkig skola!

Än finns det tid att ändar sig. Här på Dödskolelistan rankar vi skolorna efter hur stora resurser de lägger på eleverna. Om du är intreserad av ett program undvik då de dåliga skolorna utan satsa på de bra skolorna. Det är din framtid!

 

NSK

Dags att avskaffa systemet

  • Betygsunderlag för elever saknas
  • Det finns inte tillräckligt med läromedel
  • Eleverna får den undervisning de enligt lagen har rätt till.
  • Lektioner genomförs  inte i full utsträckning.
  • Särskilt stöd till elever med svårigheter har upphört
  • Det är även oklart vilka elever som fortfarande gick på skolan.

Skattebetalarna betalar, eleverna drabbas,  och den ena lycksökaren efter den andra försöker tjäna sig en enkel hacka. Inte undra ppå att svensk skola förfaller.

Det är dags för oss som fortfarande tror på en likvärdig skola för alla att börja kämpa emot.

Svd GP

Kommentarer till lokaltidningens artikel den 9 feb

Dödskolelistan är en rankning av skolornas kvalité. Den upprör en del personer men alla verksamheter måste tåla att granskas. Det finns många olika rankinglistor i Sverige. PRO listar varje år vilka matvarubutiker som är dyrast, Svenskt näringsliv listar företagsklimatet i Sveriges alla kommuner osv. Det är viktigt för medborgarna att kunna jämföra olika aktörer för att kunna göra ett informerat val. Dödskolelistan använder bara officiell statistik från skolverket för vår rankning. Statistik som rektorerna på respektive gymnasieskola själva har sammanställt och skickat in.

Uno Nilsson (rektor Jacobsskolan) anser att Dödskolelistan är osmaklig. Jag håller med om att det finns osmakligheter i skolverkets statistik. Hur man kan få bedriva en gymnasieskola där endast 14% av lärarna är utbildade – är osmakligt. Hur man kan betala ut vinst till ägarna trots att man inte har några högskoleutbildade specialpedagoger anställda – är osmakligt.

Det är inte Dödskolelistan som är osmaklig utan hur vissa gymnasier drivs. Dessa har vi dödskallemärkt för att de förhoppningsvis skall förbättra sig. Gör de inte det så väljer nog ungdomarna en annan skola

Henrik

Lokaltidningen

Det finns andra på närmare håll som också som vill tjäna pengar på friskoleriet

den senaste skandalen inom friskolevärlden är att kriminella har drivit friskolor för att tjäna pengar. Tyvärr så är vinstsyftet något som i stort sett alla friskolor har som högsta mål. Måluppfylles i friskolevärlden handlar för det mesta om att få hög vinst inte om att satsa resurser på eleverna. Det är helt lagligt att ta skattepengar som är avsedda till elevernas utbildning och dela ut som vinst till aktieägarna. Lösningen ligger inte i mera kontroller utan i avskaffandet av hela friskolereformen.

Här på Dödskolelistan listar vi de största syndarena i nordost Skåne

NSK.

Efter utredningen?

Det är mer än snabba dyslexiutredningar som behövs. Snabba och välgjorda utredningar är meningslösa om skolorna inte har kompetens och resurser att hjälpa eleverna med dyslexi. Vissa skolor har relativ god tillgång på utbildade specialpedagoger, på andra skolor har man valt att prioritera vinsten istället för stöd till eleverna. Enligt skolverkets statistik finns det knappt någon friskola i nordost Skåne som har utbildade specialpedagoger. Eleverna får där ingen professionell hjälp att överbrygga sina inlärningsproblem.

Under fliken ”elevstöd” kan du se vilka gymnasieskolor i nordost Skåne som har utbildade specialpedagoger. De som inte har några specialpedagoger har vi dödskallemärkt – undvik dem om du har läs och skrivsvårigheter.

 

NSK NSK NSK

”Privata skolor motarbetar fack”

Lärarförbundet har haft kongress. Förbundet organiserar omkring 230 000 medlemmar i allt från förskolor till gymnasier. En fråga som diskuterades mer än de flesta andra var problemen med privata arbetsgivare. – Många privata arbetsgivare motarbetar lärare som vill arbeta fackligt. De vill inte ha kollektivavtal och tycker till exempel att regler för övertidsersättning är onödiga. Att komma till rätta med detta är en av de stora utmaningarna för vårt förbund, sa bland annat Ulla Persson som är ombudsman på Lärarförbundet. Hon konstaterade också att flera privatdrivna förskolor och skolor där arbetsgivarna föredrar att ha vad de kallar dialog med de anställda och anser att det är bättre än fackliga aktiviteter. – De gör det ofta i raljanta former och beskriver facket som otidsenligt. Problemet är störst för våra ombud på små skolor och förskolor. De känner sig ensamma och har svårt att bygga nätverk med andra ombud, säger Ulla Persson till www.lotidningen.se

Ur Internationalen

Nytt informationsblad till elever och föräldrar

– Välutbildade lärare ger bättre undervisning
– Hög lärartäthet ger små klasser och mer tid till varje elev
– Speciallärare hjälper elever att nå målen

Klicka för att läsa: https://dodskolelistan.files.wordpress.com/2010/11/dc3b6dskolistanflygblad.pdf

Gymnasieinformation i Kristianstad

Vi besökte gymnasiemässan i Kristianstad i torsdags och delade ut 600 flygblad och informerade om konsekvenserna med vinstdrivna friskolor. Tex att friskolorna har färre lärare än de kommunala, har betydligt färre utbildade lärare än de kommunala och att de struntar i att anställa specialpedagoger som kan hjälpa de elever som har problem med skolarbetet. Vi informerade också om vad som händer när en friskola går i konkurs.
En trevlig kväll som kommer att upprepas.