Vi listar dom värsta skolorna i nordöstra Skåne

Uncategorized

När lägger John Bauer gymnasiet ner?

John Bauer gymnasiet i Hässleholm har stora ekonomiska problem. Anledningen är att JB koncernens dåliga rykte har nått eleverna. Alla avslöjanden om få lärare, få utbildade lärare och datorspelande på lektionerna har tillslut fått eleverna att sluta söka till John Bauer gymnasierna. JB gymnasiet i Uddevalla, Mölndal, Borås och Umeå har lagts ner den senaste månaden.

Nedläggningar går till på samma sätt på alla orterna. Skolorna läggs ner när vårterminen är slut. Det innebär att ettorna och tvåorna då kommer att stå med en ofullständig utbildning. John  Bauer lägger bara ner och tar inget ansvar  för att eleverna skall få någon möjlighet att slutföra sin utbildning. De enskilda eleverna tvingas att söka nya utbildningar. Har de tur så kommer de in på samma program på en annan skola. Har de otur finns det inget likartat program i närheten och då får de börja på något annat program.

John Bauer i Hässleholm har också gigantiska ekonomiska problem. I år är det bara 20 behöriga sökande som sökt sig  till JB i höst. Det här till en skola som för några år sen hade 347 elever. Vad som gör problemet ännu större var att det också var få elever som sökte sig till JB förra läsåret, ca 40 stycken. detta innebär att de from i höst  kommer att gå ca  160- 170 elever på JB.

JB får ca 100 000 kronor per elev från kommunerna varje år för att täcka sin utbildningskostnader.  JB har tappat ca 180 elever de senaste åren vilket innebär ca 18 miljoner i minskade intäkter. 18 miljoner är stora summor för en skola. Lokalhyran minskar inte när elevantalet sjunker utan skolan måste spara på annat. Den stora kostnaden är löner till lärarna. För att få ekvationen att gå ihop så måste lärarkåren minskas drastiskt. Problemet är att eleverna skall undervisas i många ämnen så antingen måste skola låta kvarvarande lärare undervisa i ämnen som de inte är utbildade för eller införa ett stort antal deltidstjänster. Detta påverkar undervisningskvalitet och höjer personalomsättningen.

De elever som söker sig till JB i år riskera att få en undermålig utbildning som kanske inte ens kommer att få möjlighet att genomföra

NSK  NSK


Gymnasievalet har blivit ännu svårare.

Våra tonåringar har det inte lätt just nu. Dagen för val av gymnasieutbildning närmar sig med stormsteg. Valet av gymnasieutbildning är ett av de stora vägskälen här i livet. Ett fel val kan stå dem dyrt. Utöver att bestämma sig för vilken yrkeskarriär de vill påbörja så skall de också välja skola. Många skolor erbjuder samma program och skolorna gör allt för att locka eleverna till sig, Öppet hus, fyrfärgsbroschyrer i brevlådan, bioreklam, radioreklam alla möjligheter att locka elever används av gymnasieskolorna. Anledningen till skolornas desperata reklamkampanjer är att skolan får ca hundratusen kronor av kommunerna för varje elev de lyckas övertala att börja på skolan.
 Konkurrensen om eleverna har utvecklats till en kamp på liv och död de senaste åren. Om skolorna inte lyckas attrahera lika många sökande som förra året så försämras deras ekonomi. Anledningen är att förutsättningarna för skolorna har förändrats. Samtidigt som åldersgrupperna minskar så har antalet skolor ökat. Fler gymnasieskolor samtidigt som antalet elever minskar innebär att mindre pengar skall delas på fler aktörer. Detta går givetvis inte ihop. Resultatet är att vissa skolor drabbas mycket hårt. Förra året så tappade t.ex. John Bauer i Hässleholm rejält. Det gjorde även Praktiska gymnasiet och Framtidsgymnasiet i Kristianstad. Något som innebär en kraftig inkomst minskning för dessa skolor. Miljontals kronor i minskade intäkter för varje skola, vilket gör det extra svårt för de drabbade skolorna att upprätthålla en god undervisningskvalité. De andra gymnasieskolorna kom betydligt lindrigare undan. Vissa ökade lite trots det minskade elevunderlaget. Några har blivit vinnare på skolmarknaden och andra  förlorare.
Det här gör valet besvärligare för de blivande gymnasisterna. De skall inte bara välja gymnasieprogram utan måste också ta hänsyn till utbildningens kvalité och skolornas ekonomi för att göra ett optimalt gymnasieval.
Det här ställer alldeles för stora krav på ungdomarna men skolmarknadssystemet kräver det. Det är dags att avskaffa friskolereformen.

Lärare med pedagogisk högskoleexamen. Läsåret 11/12. (sämst överst)

 

 Skola Lärare,  m.   ped.   högskole-   exam.  (%) Tilldelade dödskallar
Kristianstads  Praktiska  Gymn. (F) 0 1 st
IT-Gymnasiet  Kristianstad (F) 23,3 1 st
Framtidsgymnasiet  Kristianstad (F) 38,8 1 st
Naturbruksgymnasiet  Osby (K) 54,7 1 st
Lejonskolan  gy (F) 54,8 1 st
John  Bauergymnasiet  Hässleholm (K) 55  
Ljud  &  Bildskolan  Kristianstad (F) 57,5  
Wendesgymnasiet (K) 63,1  
Plusgymnasiet  Kristianstad (F) 68,8  
Stenforsaskolan (K) 74,2  
Jacobsskolan (K) 78,2  
Milnergymnasiet (K) 80,5  
Ekbackeskolan  gymnasium (K) 80,6  
Önnestadsgymnasiet (F) 82,9  
Hässleholms  Tekniska  skola (K) 86,9  
Perstorp  Gymnasium (F) 86,9  
Söderportgymnasiet (K) 89,2  
Christian  4:s  Gymnasium (K) 92,3  
Österänggymnasiet (K) 94,7  
Linnéskolan (K) 94,9  

 


Lärare med pedagogisk Högskole examen. Läsåret 11/12. (Sämst överst)

 

 

 Skola Lärare,  m.   ped.   högskole-   exam.  (%) Tilldelade dödskallar
Kristianstads  Praktiska  Gymn. (F) 0 1 st
IT-Gymnasiet  Kristianstad (F) 23,3 1 st
Framtidsgymnasiet  Kristianstad (F) 38,8 1 st
Naturbruksgymnasiet  Osby (K) 54,7 1 st
Lejonskolan  gy (F) 54,8 1 st
John  Bauergymnasiet  Hässleholm (K) 55  
Ljud  &  Bildskolan  Kristianstad (F) 57,5  
Wendesgymnasiet (K) 63,1  
Plusgymnasiet  Kristianstad (F) 68,8  
Stenforsaskolan (K) 74,2  
Jacobsskolan (K) 78,2  
Milnergymnasiet (K) 80,5  
Ekbackeskolan  gymnasium (K) 80,6  
Önnestadsgymnasiet (F) 82,9  
Hässleholms  Tekniska  skola (K) 86,9  
Perstorp  Gymnasium (F) 86,9  
Söderportgymnasiet (K) 89,2  
Christian  4:s  Gymnasium (K) 92,3  
Österänggymnasiet (K) 94,7  
Linnéskolan (K) 94,9  
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Lärare per hundra elever. läsåret 11/12 (sämst överst)

Skola

Lärare  per          Tilldelade dödskallar
100  elever
     
Kristianstads  Praktiska  Gymn. (F 0 1 st dödskalle
Plusgymnasiet  Kristianstad (F) 5,4 1 st dödskalle
Lejonskolan  gy (F) 5,6 1 st dödskalle
John  Bauergymnasiet  Hässleholm (F) 5,6 1 st dödskalle
Ljud  &  Bildskolan  Kristianstad (F) 7 1 st dödskalle
Österänggymnasiet (K) 7,6  
Milnergymnasiet (K) 7,6  
Söderportgymnasiet (K) 8,8  
Hässleholms  Tekniska  skola (K) 8,8  
Linnéskolan (K) 8,8  
Ekbackeskolan  gymnasium (K) 9  
IT-Gymnasiet  Kristianstad (F) 9,5  
Christian  4:s  Gymnasium (K) 9,8  
Framtidsgymnasiet  Kristianstad (F) 10,1  
Jacobsskolan (K) 10,5  
Wendesgymnasiet (K) 10,5  
Önnestadsgymnasiet (K) 11,4  
     
K = Kommunal skola
F = Friskola

Fakta om Plusgymnasiet AB

Artikeln finns här


Dödskolelistan granskar skåneskolor

Aftonbladet


Bästa och sämsta skolan i nordost

Välj en skola som satsar på eleverna. Vi listar vilka skolor i Skåne nordost som satsar mest och minst på eleverna. Flest lärare – minst lärare, utbildade lärare – outbildade lärare och antalet specialpedagoger.  Bra att veta inför gymnasievalet.

NSK NSK


Få sökande = ökad risk för nedskärningar

För varje elev som väljer en skola får skolan en ersättning från kommunen. När få elever söker sig till en viss skola så minskar skolans resurser. Minskade resurser gör att skolan måste börja spara. Det finns inte så mycket annat än lärare en skola kan spara på. Kostnaderna för byggnader och annan verksamhet är i regel fasta och förändras inte med elevantalet.  Skolor som får få elever får dålig ekonomi och måste börja skära ner kostnaderna och kanske i förlängningen även gå i konkurs. Kan var klokt att välja en skola med bra ekonomi – det är dumt att chansa med sin framtid.

Nsk


Välj inte en sunkig skola!

Än finns det tid att ändar sig. Här på Dödskolelistan rankar vi skolorna efter hur stora resurser de lägger på eleverna. Om du är intreserad av ett program undvik då de dåliga skolorna utan satsa på de bra skolorna. Det är din framtid!

 

NSK


Dags att avskaffa systemet

  • Betygsunderlag för elever saknas
  • Det finns inte tillräckligt med läromedel
  • Eleverna får den undervisning de enligt lagen har rätt till.
  • Lektioner genomförs  inte i full utsträckning.
  • Särskilt stöd till elever med svårigheter har upphört
  • Det är även oklart vilka elever som fortfarande gick på skolan.

Skattebetalarna betalar, eleverna drabbas,  och den ena lycksökaren efter den andra försöker tjäna sig en enkel hacka. Inte undra ppå att svensk skola förfaller.

Det är dags för oss som fortfarande tror på en likvärdig skola för alla att börja kämpa emot.

Svd GP


Kommentarer till lokaltidningens artikel den 9 feb

Dödskolelistan är en rankning av skolornas kvalité. Den upprör en del personer men alla verksamheter måste tåla att granskas. Det finns många olika rankinglistor i Sverige. PRO listar varje år vilka matvarubutiker som är dyrast, Svenskt näringsliv listar företagsklimatet i Sveriges alla kommuner osv. Det är viktigt för medborgarna att kunna jämföra olika aktörer för att kunna göra ett informerat val. Dödskolelistan använder bara officiell statistik från skolverket för vår rankning. Statistik som rektorerna på respektive gymnasieskola själva har sammanställt och skickat in.

Uno Nilsson (rektor Jacobsskolan) anser att Dödskolelistan är osmaklig. Jag håller med om att det finns osmakligheter i skolverkets statistik. Hur man kan få bedriva en gymnasieskola där endast 14% av lärarna är utbildade – är osmakligt. Hur man kan betala ut vinst till ägarna trots att man inte har några högskoleutbildade specialpedagoger anställda – är osmakligt.

Det är inte Dödskolelistan som är osmaklig utan hur vissa gymnasier drivs. Dessa har vi dödskallemärkt för att de förhoppningsvis skall förbättra sig. Gör de inte det så väljer nog ungdomarna en annan skola

Henrik

Lokaltidningen


Det finns andra på närmare håll som också som vill tjäna pengar på friskoleriet

den senaste skandalen inom friskolevärlden är att kriminella har drivit friskolor för att tjäna pengar. Tyvärr så är vinstsyftet något som i stort sett alla friskolor har som högsta mål. Måluppfylles i friskolevärlden handlar för det mesta om att få hög vinst inte om att satsa resurser på eleverna. Det är helt lagligt att ta skattepengar som är avsedda till elevernas utbildning och dela ut som vinst till aktieägarna. Lösningen ligger inte i mera kontroller utan i avskaffandet av hela friskolereformen.

Här på Dödskolelistan listar vi de största syndarena i nordost Skåne

NSK.


Efter utredningen?

Det är mer än snabba dyslexiutredningar som behövs. Snabba och välgjorda utredningar är meningslösa om skolorna inte har kompetens och resurser att hjälpa eleverna med dyslexi. Vissa skolor har relativ god tillgång på utbildade specialpedagoger, på andra skolor har man valt att prioritera vinsten istället för stöd till eleverna. Enligt skolverkets statistik finns det knappt någon friskola i nordost Skåne som har utbildade specialpedagoger. Eleverna får där ingen professionell hjälp att överbrygga sina inlärningsproblem.

Under fliken ”elevstöd” kan du se vilka gymnasieskolor i nordost Skåne som har utbildade specialpedagoger. De som inte har några specialpedagoger har vi dödskallemärkt – undvik dem om du har läs och skrivsvårigheter.

 

NSK NSK NSK