Vi listar dom värsta skolorna i nordöstra Skåne

Aktioner

Informationsutdelning

I kväll så har vi delat årets ”Dödskolelista” utanför John Bauers öppna hus i Hässleholm. Som vanligt så blir eleverna som funderar på sitt programval – glada. Glada därför de får objektiv information om de olika skolornas kvalité och det möjliggör ett mer övertänk skolval. Det finns ett stort behov av objektiv information – skolvalet har blivit svåröverskådlig för många elever.


Gymnasieinformation i Kristianstad

Vi besökte gymnasiemässan i Kristianstad i torsdags och delade ut 600 flygblad och informerade om konsekvenserna med vinstdrivna friskolor. Tex att friskolorna har färre lärare än de kommunala, har betydligt färre utbildade lärare än de kommunala och att de struntar i att anställa specialpedagoger som kan hjälpa de elever som har problem med skolarbetet. Vi informerade också om vad som händer när en friskola går i konkurs.
En trevlig kväll som kommer att upprepas.