Vi listar dom värsta skolorna i nordöstra Skåne

Dödskolelistan

Syftet med “Dödskolelistan – Nordöstra Skåne” är att hjälpa dig att bedöma vilken kvalité gymnasieskolorna i nordöstra Skåne håller. Vi rankar skolorna enbart utifrån offentlig statistik från skolverket. Personaltäthet, lärarnas utbildningsnivå och specialisthjälp till elever är de tre kategorierna som vi rangordnar skolorna i. De värstingskolor som satsar minst resurser på eleverna delar vi ut en dödskalle till i varje kategori. En dödskalle kan vara en tillfällighet men får en skola två eller fler så bör du undvika den om du vill ha en kvalitativ utbildning.

Senaste

När lägger John Bauer gymnasiet ner?

John Bauer gymnasiet i Hässleholm har stora ekonomiska problem. Anledningen är att JB koncernens dåliga rykte har nått eleverna. Alla avslöjanden om få lärare, få utbildade lärare och datorspelande på lektionerna har tillslut fått eleverna att sluta söka till John Bauer gymnasierna. JB gymnasiet i Uddevalla, Mölndal, Borås och Umeå har lagts ner den senaste månaden.

Nedläggningar går till på samma sätt på alla orterna. Skolorna läggs ner när vårterminen är slut. Det innebär att ettorna och tvåorna då kommer att stå med en ofullständig utbildning. John  Bauer lägger bara ner och tar inget ansvar  för att eleverna skall få någon möjlighet att slutföra sin utbildning. De enskilda eleverna tvingas att söka nya utbildningar. Har de tur så kommer de in på samma program på en annan skola. Har de otur finns det inget likartat program i närheten och då får de börja på något annat program.

John Bauer i Hässleholm har också gigantiska ekonomiska problem. I år är det bara 20 behöriga sökande som sökt sig  till JB i höst. Det här till en skola som för några år sen hade 347 elever. Vad som gör problemet ännu större var att det också var få elever som sökte sig till JB förra läsåret, ca 40 stycken. detta innebär att de from i höst  kommer att gå ca  160- 170 elever på JB.

JB får ca 100 000 kronor per elev från kommunerna varje år för att täcka sin utbildningskostnader.  JB har tappat ca 180 elever de senaste åren vilket innebär ca 18 miljoner i minskade intäkter. 18 miljoner är stora summor för en skola. Lokalhyran minskar inte när elevantalet sjunker utan skolan måste spara på annat. Den stora kostnaden är löner till lärarna. För att få ekvationen att gå ihop så måste lärarkåren minskas drastiskt. Problemet är att eleverna skall undervisas i många ämnen så antingen måste skola låta kvarvarande lärare undervisa i ämnen som de inte är utbildade för eller införa ett stort antal deltidstjänster. Detta påverkar undervisningskvalitet och höjer personalomsättningen.

De elever som söker sig till JB i år riskera att få en undermålig utbildning som kanske inte ens kommer att få möjlighet att genomföra

NSK  NSK

Gymnasievalet har blivit ännu svårare.

Våra tonåringar har det inte lätt just nu. Dagen för val av gymnasieutbildning närmar sig med stormsteg. Valet av gymnasieutbildning är ett av de stora vägskälen här i livet. Ett fel val kan stå dem dyrt. Utöver att bestämma sig för vilken yrkeskarriär de vill påbörja så skall de också välja skola. Många skolor erbjuder samma program och skolorna gör allt för att locka eleverna till sig, Öppet hus, fyrfärgsbroschyrer i brevlådan, bioreklam, radioreklam alla möjligheter att locka elever används av gymnasieskolorna. Anledningen till skolornas desperata reklamkampanjer är att skolan får ca hundratusen kronor av kommunerna för varje elev de lyckas övertala att börja på skolan.
 Konkurrensen om eleverna har utvecklats till en kamp på liv och död de senaste åren. Om skolorna inte lyckas attrahera lika många sökande som förra året så försämras deras ekonomi. Anledningen är att förutsättningarna för skolorna har förändrats. Samtidigt som åldersgrupperna minskar så har antalet skolor ökat. Fler gymnasieskolor samtidigt som antalet elever minskar innebär att mindre pengar skall delas på fler aktörer. Detta går givetvis inte ihop. Resultatet är att vissa skolor drabbas mycket hårt. Förra året så tappade t.ex. John Bauer i Hässleholm rejält. Det gjorde även Praktiska gymnasiet och Framtidsgymnasiet i Kristianstad. Något som innebär en kraftig inkomst minskning för dessa skolor. Miljontals kronor i minskade intäkter för varje skola, vilket gör det extra svårt för de drabbade skolorna att upprätthålla en god undervisningskvalité. De andra gymnasieskolorna kom betydligt lindrigare undan. Vissa ökade lite trots det minskade elevunderlaget. Några har blivit vinnare på skolmarknaden och andra  förlorare.
Det här gör valet besvärligare för de blivande gymnasisterna. De skall inte bara välja gymnasieprogram utan måste också ta hänsyn till utbildningens kvalité och skolornas ekonomi för att göra ett optimalt gymnasieval.
Det här ställer alldeles för stora krav på ungdomarna men skolmarknadssystemet kräver det. Det är dags att avskaffa friskolereformen.

Lärare med pedagogisk högskoleexamen. Läsåret 11/12. (sämst överst)

 

 Skola Lärare,  m.   ped.   högskole-   exam.  (%) Tilldelade dödskallar
Kristianstads  Praktiska  Gymn. (F) 0 1 st
IT-Gymnasiet  Kristianstad (F) 23,3 1 st
Framtidsgymnasiet  Kristianstad (F) 38,8 1 st
Naturbruksgymnasiet  Osby (K) 54,7 1 st
Lejonskolan  gy (F) 54,8 1 st
John  Bauergymnasiet  Hässleholm (K) 55  
Ljud  &  Bildskolan  Kristianstad (F) 57,5  
Wendesgymnasiet (K) 63,1  
Plusgymnasiet  Kristianstad (F) 68,8  
Stenforsaskolan (K) 74,2  
Jacobsskolan (K) 78,2  
Milnergymnasiet (K) 80,5  
Ekbackeskolan  gymnasium (K) 80,6  
Önnestadsgymnasiet (F) 82,9  
Hässleholms  Tekniska  skola (K) 86,9  
Perstorp  Gymnasium (F) 86,9  
Söderportgymnasiet (K) 89,2  
Christian  4:s  Gymnasium (K) 92,3  
Österänggymnasiet (K) 94,7  
Linnéskolan (K) 94,9  

 

Lärare med pedagogisk Högskole examen. Läsåret 11/12. (Sämst överst)

 

 

 Skola Lärare,  m.   ped.   högskole-   exam.  (%) Tilldelade dödskallar
Kristianstads  Praktiska  Gymn. (F) 0 1 st
IT-Gymnasiet  Kristianstad (F) 23,3 1 st
Framtidsgymnasiet  Kristianstad (F) 38,8 1 st
Naturbruksgymnasiet  Osby (K) 54,7 1 st
Lejonskolan  gy (F) 54,8 1 st
John  Bauergymnasiet  Hässleholm (K) 55  
Ljud  &  Bildskolan  Kristianstad (F) 57,5  
Wendesgymnasiet (K) 63,1  
Plusgymnasiet  Kristianstad (F) 68,8  
Stenforsaskolan (K) 74,2  
Jacobsskolan (K) 78,2  
Milnergymnasiet (K) 80,5  
Ekbackeskolan  gymnasium (K) 80,6  
Önnestadsgymnasiet (F) 82,9  
Hässleholms  Tekniska  skola (K) 86,9  
Perstorp  Gymnasium (F) 86,9  
Söderportgymnasiet (K) 89,2  
Christian  4:s  Gymnasium (K) 92,3  
Österänggymnasiet (K) 94,7  
Linnéskolan (K) 94,9  
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Lärare per hundra elever. läsåret 11/12 (sämst överst)

Skola

Lärare  per          Tilldelade dödskallar
100  elever
     
Kristianstads  Praktiska  Gymn. (F 0 1 st dödskalle
Plusgymnasiet  Kristianstad (F) 5,4 1 st dödskalle
Lejonskolan  gy (F) 5,6 1 st dödskalle
John  Bauergymnasiet  Hässleholm (F) 5,6 1 st dödskalle
Ljud  &  Bildskolan  Kristianstad (F) 7 1 st dödskalle
Österänggymnasiet (K) 7,6  
Milnergymnasiet (K) 7,6  
Söderportgymnasiet (K) 8,8  
Hässleholms  Tekniska  skola (K) 8,8  
Linnéskolan (K) 8,8  
Ekbackeskolan  gymnasium (K) 9  
IT-Gymnasiet  Kristianstad (F) 9,5  
Christian  4:s  Gymnasium (K) 9,8  
Framtidsgymnasiet  Kristianstad (F) 10,1  
Jacobsskolan (K) 10,5  
Wendesgymnasiet (K) 10,5  
Önnestadsgymnasiet (K) 11,4  
     
K = Kommunal skola
F = Friskola

Fakta om Plusgymnasiet AB

Artikeln finns här

Informationsutdelning

I kväll så har vi delat årets ”Dödskolelista” utanför John Bauers öppna hus i Hässleholm. Som vanligt så blir eleverna som funderar på sitt programval – glada. Glada därför de får objektiv information om de olika skolornas kvalité och det möjliggör ett mer övertänk skolval. Det finns ett stort behov av objektiv information – skolvalet har blivit svåröverskådlig för många elever.

De sämsta gymnasieskolorna i Kristianstad

Dödskolelistan rankar gymnasieskolorna i Skåne nordost i tre kategorier, elevstöd, utbildningsnivå på lårarna och lärartäthe (klasstorlek). Klicka bara på någon av flikarna överst på sidan så får du upp resultatet. All statistik är hämtad från skolverkets databaser.
Nsk Nsk

Senaste statistiken över lärarnas utbildning och skolornas lärartäthet

Lärare med specialpedagogigsk examen i %
Christian 4:s Gymnasium Kristianstad (K) 9,8
Milnergymnasiet Kristianstad (K) 9,4
Wendesgymnasiet Kristianstad (K) 7
Önnestadsgymnasiet (F) 6,4
Söderportgymnasiet Kristianstad (K) 6,4
Ekbackeskolan gymnasium Osby (K) 3,8
Stenforsaskolan Östra Göinge (K) 3,1
Furulundsskolan Bromölla/Sölvesborg (K) 2,3
Linnéskolan Hässleholm (K) 2,2
Jacobsskolan Hässleholm (K) 2
Hässleholms Tekniska skola (K) 1,4

Perstorp Gymnasium (F) 0  1st dödskalle
Framtidsgymnasiet Kristianstad (F) 0 1st dödskalle
IT-Gymnasiet Kristianstad (F) 0 1st dödskalle
Kristianstads Praktiska Gymn. (F) 0 1st dödskalle
Ljud & Bildskolan Kristianstad (F) 0 1st dödskalle
John Bauergymnasiet Hässleholm (F) 0 1st dödskalle

Antalet lärare per 100 elever
Naturbruksgymnasiet Osby (K) 14
IT-Gymnasiet Kristianstad (F) 13,9
Önnestadsgymnasiet Kristianstad (K) 10,8
Wendesgymnasiet Kristianstad (K) 10,3
Stenforsaskolan Östra Göinge (K) 9,9
Christian 4:s Gymnasium (K) 9,8
Jacobsskolan Kristianstad (K) 9,2
Furulundsskolan Bromölla/Sölvesborg (K) 9,2
Milnergymnasiet Kristianstad (K) 9,1
Linnéskolan Hässleholm (K) 9,1
Hässleholms Tekniska skola (K) 8,7
Ekbackeskolan gymnasium Osby (K) 8,6
Framtidsgymnasiet Kristianstad (F) 8,6
Kristianstads Praktiska Gymn. (F) 8,6
Perstorp Gymnasium (F) 7,7

Söderportgymnasiet Kristianstad (K) 7,6 1st dödskalle
Österänggymnasiet Kristianstad (K) 7,5 1st dödskalle
Plusgymnasiet Kristianstad (F) 7 1st dödskalle
Ljud & Bildskolan Kristianstad (F) 6,9 1st dödskalle
John Bauergymnasiet Hässleholm (F) 6,1 1st dödskalle

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i %
Milnergymnasiet Kristianstad (K) 97,2
Österänggymnasiet Kristianstad (K) 91,3
Linnéskolan Hässleholm (K) 90,8
Christian 4:s Gymnasium Kristianstad (K) 87,7
Söderportgymnasiet Kristianstad (K) 84,8
Hässleholms Tekniska skola (K) 84
Furulundsskolan Bromölla/Sölvesborg (K) 81,5
Jacobsskolan Hässleholm (K) 79,6
Stenforsaskolan Östra Göinge (K) 76,9
Plusgymnasiet Kristianstad(F) 73,6
Wendesgymnasiet Kristianstad (K) 67,8
Perstorp Gymnasium (F) 67,3
Önnestadsgymnasiet Kristianstad (F) 64,4
Ekbackeskolan gymnasium Osby (K) 62,2
John Bauergymnasiet Hässleholm (F) 48,8

Naturbruksgymnasiet Osby (K) 45,4 1st dödskalle
Kristianstads Praktiska Gymn. (F) 42,8 1st dödskalle
Framtidsgymnasiet Kristianstad (F) 38,9 1st dödskalle
Ljud & Bildskolan Kristianstad (F) 36,9 1 st dödskalle
IT-Gymnasiet Kristianstad (F) 20 1st dödskalle